ГИС - I циклус
4 године - 240 ECTS

Дипломирани географ – географски информациони системи

Напредовање у процесу дигитализације и дигиталне трансформације доноси све већу потребу за стручњацима из области ГИС технологија на тржишту рада.

 

Уписом на СП Географија, Смјер: Географски информациони системи (ГИС) студенти имају прилику да кроз мултидисциплинарни приступ овладају знањима из области географије, геоинформатике и геоинформационих технологија. 

 

Основни географски предмети на овом смјеру представљају подлогу, којом је неопходно да студент овлада, како би схватио природне и друштвене процесе, те како би геоинформатичким путем ријешио изазове и проблеме у простору.

 

Студије трају четири године и носе 240 ECTS бодова.

Звање након завршеног циклуса: Дипломирани географ –географски информациони системи.

 

 

ГИС - II циклус
1 година - 60 ECTS

Мастер географије – географски информациони системи

Кроз мастер студије ГИС-а студенти ће бити оспособљени за примјену географских информационих технологија у различитим привредним и друштвеним сферама. Мастер студије конципиране су на развојном сегменту ГИС-а. 

 

Сродни студијски програми са којих је могуће извршити упис мастер студија могу бити сви студијски програми у оквиру којих се у значајној мјери изучавају геопросторни системи, анализирају просторни феномени, појаве и процеси, те студијски програми који се у информатичком и софтверском смислу баве развојем алата, апликација и платформи.

 

Неки од студијских програма са којих је могућ упис на мастер студије су програми из области: просторно планирања, екологије, геодезије, шумарства, пољопривреде, рударства и геологије, економије, информатике и сл.


Мастер студије трају једну академску годину и носе 60 ECTS бодова.

Звање након завршеног циклуса: Мастер географије – географски информациони системи