ГИС

Природно-математички факултет

Бања Лука

Шта је ГИС ?

 

Систем за креирање и управљање просторним подацима са припадајућим атрибутима.

 

Способан за интеграцију, складиштење, измјену, анализу и приказ информација везаних за просторну локацију.

 

„Паметна карта“ – креирање интерактивних упита, анализа просторних информација и спровођење промјена.

 

Области примјене ГИС-а

Географски информациони системи имају широку примјену у бројним областима. Могу се користити у научним истраживањима, управљању природним и ресурсима, планирању развоја и просторном планирању. ГИС је користан у маркетиншким истраживањима, геологији, грађевинарству, као и свим другим областима које користе просторне податке.

Неке од области примјене ГИС-а: 

Телекомуникације

Навигација

Хитне услуге

Комуналне службе

Трговина и економија

Шумарство

Епидемиологија и здравство

Просторно планирање

Образовање

Области рада са ГИС-ом

Владине агенције (локалне, регионалне, државне)

Геодетска истраживања, инжењеринг, изградња

Животна средина и управљање природним ресурсима (агенције за животну средину)

Пољопривреда, шумарство, водопривреда

Саобраћај

Безбједност

Рударство

Медицина (здравље)

Археологија

IT компаније (гис техничар, аналитичар, програмер, менаџер) 

Пројектни бирои