I циклус студија

Пријемни испит за први циклус студија на СП Географија, Смјер: Географски информациони системи полаже се из географије и информатике.

Пријемни испит носи укупно 50 бодова (30 – географија; 20 – информатика).

Пријемни испит за област географије припрема из следеће литературе:

  • Географија за 1. разред гимназије
  • Географија за 2. разред гимназије
  • Географија за 3. разред гимназије
 

Пријемни испит за област информатике припрема се из следеће литературе:

  • Информатика за 1. разред средњих школа
 

На пријемном испиту потребно је да кандидат освоји минимално 15 бодова (из било које области) како би остварио право уписа.

II циклус студија

Пријемни испит за други циклус студија на СП Географија, Смјер: Географски информациони системи полаже се у форми пријемног интервјуа.


На пријемном испиту бодују се положени предмети из области ГИС-а са основног студија, научно-истраживачки рад из области ГИС-а, информатичке компетенције кандидата, елементарно познавање ГИС-а и енглески језик.


Услов уписа на други циклус студија је завршен први циклус студија Студијског програма Географија или неких других сродних студијских програма (са остварених 240 ECTS бодова.


Сродни студијски програми са којих је могуће извршити упис мастер студија могу бити сви студијски програми у оквиру којих се у значајној мјери изучавају геопросторни системи, анализирају просторни феномени, појаве и процеси, те студијски програми који се у информатичком и софтверском смислу баве развојем алата, апликација и платформи.


У наведеном смислу неки од сродних студијских програма са који је могућ упис на мастер студије су програми из области: просторног планирања, екологије, геодезије, шумарства, пољопривреде, рударства и геологије, економије, информатике и сл.


На пријемном испиту потребно је да кандидат освоји минимално 15 бодова како би остварио право уписа.