Obilježen Svjetski GIS dan

Objavio: Mitja, 16.11.2016.
Laboratorija za GIS Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci obilježila je, kao jedina institucija iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine „Svjetski GIS dan”. Geografski informacioni sistemi (GIS) su posljednjih godina nezaobilazni kad je riječ o upravljanju prostorom i prostornim strukturama, kao i o vizualizaciji u obliku digitalnih karata. GIS je svoju primjenu našao u velikom broju institucija i organizacija kao što su geodetska uprava, lokalne uprave, agencije za vode, preduzeća koja se bave upravljanjem šumama, saobraćajem, ekologijom, prostorno-planerske organizacije i slično.

img_20161116_132555

Iako GIS tehnologije u svijetu imaju ogroman značaj, saznanja o GIS-u kod nas su na niskom nivou. Zbog toga se Laboratorija za GIS i pridružila obilježavanju „Svjetskog GIS dana” u formi otvorenih vrata kako bi na najbolji način promovisala GIS tehnologije.

Veliku zahvalnost za pomoć prilikom organizovanja otvorenih vrata Laboratorija za GIS duguje uredniku veb sajta www.gisday.com dr Džozefu Kerskiju (Joseph Kerski, PhD).

Više o Laboratoriji za GIS i „Svjetskom GIS danu” pratite na http://gis.pmfbl.org.

img_20161116_133246Komentari su onemogućeni.