pozivnica_rs-na-kartama-001

Република Српска на картама

bozic

Анализа утицаја буке на стање животне средине у Бањој Луци уз помоћ ГИС алата

Аутори: Игор Кузмановић, igor_k@live.com Милорад Божић, milorad_bozic@hotmail.com Семинарски рад одбрањен из ...

automatiyacija

GIS automatizacija i programiranje – teoretski koncept

Autor: Davorin Bajić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, davorinbajic@pmfbl.org   GIS automatizacija Unutar GIS okruženja vrše se ...

gisdanpmf

Obilježen Svjetski GIS dan

Objavio: Mitja, 16.11.2016. Laboratorija za GIS Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci obilježila je, kao jedina institucija iz Republike Srpske i Bosne i ...

links_banner

Korisni linkovi

Uređuje: Dragutin Adžić, draadzic@gmail.com Desktop GIS Quantum GIS (opensource) – besplatni programski paket otvorenog koda čiji je razvoj konstantan ...

reekobaner-copy

REeko

REeko je informacioni sistem koji omogućava stanovništvu jednostavnu prijavu i pregled ekoloških rizika u životnoj sredini, te uvid u povratne informacije od strane nadležnih ...

klimatskiatlasbaner-copy

Klimatski atlas Bosne i Hercegovine

Klimatski atlas je interaktivnog tipa, razvijen kao internet GIS aplikacija. U Atlasu su sadržane klimatske karte za dva klimatska elementa, temperature vazduha i padavine. ...

geoportal-copy

Geoportal i infrastruktura prostornih podataka sliva rijeke Vrbas

Detaljnije na

gisdan_pmfbl4

GisLab PMF-a na svjetskoj mapi!

Objavio: Mitja, 14.11.2016. GisLab Prirodno-matematičkog fakulteta je kao jedina institucija iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine dobio privilegiju da se pojavi na karti ...

gisdanpmf

GISDay

Objavio: Mitja, 01.11.2016. GISLab Prirodno-matematičkog fakulteta pridružila se obilježavanju svjetskog dana GIS-a. Obilježavanje u formi otvorenih vrata će se održati ...

gissajt

Portal Laboratorije za GIS

Objavio: Mitja, 20.10.2016. Pušten u testni rad portal Laboratorije za GIS Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci. Portal je prvenstveno namijenjen kao podrška ...