STUDIRANJE

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci nastava iz oblasti geografskih informacionih sistema (GIS) izvodi se na više studijskih programa: Studijski program za geografiju, Studijski program za prostorno planiranje, Studijski program za ekologiju i zaštitu životne sredine i Studijski program za tehničko vaspitanje i informatiku. Programski sadržaji iz GIS-a prilagođeni su problematici svakog studijskog programa na kome se izvode. Programski sadržaji iz GIS-a realizuju se kroz teoretski i praktični dio, a nastava se obavlja u savremeno opremljenoj Laboratoriji za GIS. Studenti se kroz nastavu, te realizaciju praktičnih projekata, osposobljavaju za primjenu GIS tehnologija u oblastima za koje se školuju.

Prirodno-matematički fakultet je matična institucija za užu naučnu oblast Geografski informacioni sistemi. Pored ostalih studijskih programa na kojima se realizuje nastava iz oblasti GIS-a, prilagođena tim programima, Studijski program za geografiju je matični studijski program za GIS. U okviru Studijskog programa za geografiju, na opštem smjeru, GIS je u nastavnom planu zastupljen sa tri predmeta (Osnove GIS-a, GIS analize i WEB GIS), kroz tri studijske godine (II, III i IV godina studija). U toku je postupak osnivanja II ciklusa studija (master studije) iz oblasti GIS-a na Studijskom programu za geografiju.

Po završetku studija geografije, opšteg smjera, svršeni studenti dobiju neophodna znanja i vještine iz domena GIS tehnologija koja im omogućavaju da traže zaposlenje u različitim javnim i privatnim institucijama, organizacijama i preduzećima, kao što su: komunalna preduzeća, katastar i geodetska uprava i odjeljenja, šumske uprave, agencije i preduzeća koja se bave vodama, institucije, agencije i firme koje se bave poljoprivrednom djelatnošću, saobraćajna preduzeća i institucije koje se bave saobraćajem, organizacije i institucije koje se bave ekologijom i zaštitom životne sredine, prostorno-planerske organizacije i sl.

GIS tehnologije su u ekspanziji, razvijaju se intenzivno, kako u domenu razvoja novih alata, modela i metoda, tako i u domenu njihove implementacije u različitim sferama ljudskog djelovanja. Opšti trend i potreba je da se GIS tehnologije implementiraju u svim institucijama, organizacijama i firmama koje se bave prostorom i prostornim strukturama. U svijetu je proces implementacije GIS tehnologija u tangirajuće organizacije dostigao visok nivo, dok je kod nas taj proces tek u začecima ali sa pozitivnim trendom. Značaj koji se pridaje GIS-u i sve veći broj institucija i organizacija koje ga koriste otvara velike mogućnosti za angažovanje i zaposlenje stručnjaka koji vladaju GIS tehnologijama.