PROJEKTI

U okviru Laboratorije za GIS posebna pažnja posvećuje se sprovođenju naučno-istraživačkih, stručnih i razvojnih projekata. U realizaciju projekata uključuju se i studenti, koji na taj način stiču znanja i vještine, te se osposobljavaju za praktičnu primjenu geografskih informacionih tehnologija.

Kroz Laboratoriju za GIS realizovan je veći broj naučno-istraživačkih, stručnih i razvojnih projekata, međunarodnog i nacionalnog značaja. U realizaciji projekata koriste se savremena ICT rješenja i tehnologije.

Stručne i naučne reference članova, te tehnološka opremljenost Laboratorije omogućavaju da se realizuju i najsloženiji projekti iz oblasti korišćenja i implementacije GIS tehnologija.

Lista aktivnih i završenih projekata koju je realizovala ili realizuje Laboratorija za GIS ili u kojima su učestvovali ili učestvuju članovi Laboratorije (detaljnije informacije o projektima na linkovima):

Geografski informacioni menadžment sistem za pregled i prijavu ekoloških rizika – REeko

Klimatski atlas Bosne i Hercegovine

Geoportal i infrastruktura prostornih podataka sliva rijeke Vrbas