BLOG

qgisgarss

QGIS-GRASS: Raster – distance (VIDEO)

Autor: Davorin Bajić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, davorinbajic@pmfbl.org Video tutorijal koji prikazuje postupak generisanja izlaznog rasterskog sloja sa distancama od određenih geografskih objekata, datih u rasterskom obliku, korišćenjem GRASS funkcionalnosti u QGIS okruženju. Primjer: Određivanje distance (Euklidova distanca) od glavnih vodenih tokova. Importovati vektorski sloj (vodene tokove) u GRASS Konvertovati vektor u raster (dodijeliti vrijednost 1 tokovima) Korišćenjem naredbe  ...

local_global

Rasteri – tipovi funkcija u map algebri

Autor: Davorin Bajić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, davorinbajic@pmfbl.org   Analitičke funkcije koje se sprovode nad rasterima zasnovane su na map algebri, bilo da se koristi raster kalkulator ili predefinisani analitički alati. Sve analitičke funkcije mogu se svrstati u četiri osnovna tipa: Lokalne (Local) Fokalne/susjedstvo (Neighborhood/Focal) Zonalne (Zonal) Globalne (Global) Podjela funkcija izvršena je na osnovu broja, rasporeda, odnosa i obuhvata piksela (ćelija), te redoslijeda njihove ...

qgisgarss

QGIS-GRASS: Zonalna statistika (VIDEO)

Autor: Davorin Bajić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, davorinbajic@pmfbl.org Video tutorijal koji prikazuje postupak generisanja deskriptivnih statističkih elemenata (max, min, sum, average, median, st. dev...) sa ulaznog rastera, baziran na predefinisanim zonama (vektorski poligoni sloj), korišćenjem GRASS funkcionalnosti u QGIS okruženju. PRIMJER: Oderediti prosječnu nadmorsku visinu po naseljima. Ulazni slojevi: - Visinski model terena (raster). - Granice naselja (vektor). Koristeći naredbu v.rast.stats ...

qgisgarss

QGIS-GRASS: Reklasifikacija rastera (VIDEO)

Autor: Davorin Bajić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, davorinbajic@pmfbl.org Video tutorijal koji prikazuje postupak reklasifikacije rastera korišćenjem GRASS funkcionalnosti u QGIS okruženju. GRASS naredba za reklasifikaciju r.reclass. Ulazni parametri su: resterski sloj i tekstualni fajl u kome su definisane klase. Primjer strukture tekstualnog fajla: 100 thru 300 = 1 300 thru 500 = 2 500 thru 1000 = 3 1000 thru 1400 =

qgisgarss

QGIS-GRASS: Map algebra – if funkcija (VIDEO)

Autor: Davorin Bajić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, davorinbajic@pmfbl.org   Video tutorijal koji prikazuje postupak korišćenja GRASS map algebre u QGIS okruženju, kroz primjer korišćenja if funkcije. if funkcija (r.mapcalc) Sintaksa: if(x, a, b) x - uslov a - šta će se izvršiti ako je ispunjen uslov b - šta će se izvršiti ako nije ispunjen uslov Primjer 1. Ako su nadmorske visine (dem) veće od 300m dodijeliti vrijednost 1, a ako nisu dodijeliti vrijednost 0. Primjer 2. Ako su ...