PREDSTAVLJANJE IZOHIPSI U QGIS-u

Autor:

Ljubica Lučić, Student II godine Studijskog programa za prostorno planiranje, Prirodno-matematički fakultet, ljubicalucic93@gmail.com

 

Izohipse su linije koje povezuju mjesta sa istom nadmorskom visinom. Vertikalno rastojanje između njih se zove ekvidistanca i ona zavisi od razmjera karte (npr. ukoliko je riječ o topografskoj karti razmjere 1:25 000, ekvidstanca ce biti 10m). Ekvdistanca se povećava što je razmjer sitniji (Slika 1). Ako su izohipse  gušće riječ je o strmom terenu, a ako su rjeđe onda je riječ o manjem nagibu (ravnice, doline rijeka, visoravni)(Slika 2). Izohipse se crtaju svijetlo smeđom bojom.

Postoje glavne, osnovne i pomoćne izohipse (Slika 2).Osnovne izohipse su neprekidne tanke linije, koje odgovaraju cijeloj ekvidistanci. Glavne izohipse su predstavljene podebljanim neprekidnim linijama , gdje svaka peta linija predstavlja osnovnu izohipsu. Pomoćne izohipse su predstavljene tankim isprekidanim linijama i imaju vrijednost polovine, četvrtine ili osmine ekvidistance i koriste se da bi se prikazao teren blažeg nagiba.

Slika 1.

Slika 1.

Slika 2.

Slika 2.

U ovom članku će biti objašnjen postupak iscrtavanja izohipsi za planinu Grmeč. Grmeč je planina koja se proteže sjeverozapadnim dijelom Bosne i Hercegovine, čije su koordinate  44º 40´ 0´´ SGŠ i 16º 27´ 0´´ IGD. Iscrtavanje će bit urađeno u programu QGIS (verzija 2.16).

Da bi se uopšte krenulo za iscrtavanjem izohipsi, potrebno je prvo preuzeti digitalni model podataka ili DEM (Digital Elevation Model), pomoću kojeg se može predstaviti reljef nekog područja, nagib, i ekspozicija. Kod DEM-a svaki piksel ima određenu vrijednost (visinu). Preuzimanje DEM-a  će biti izvršeno sa stranice EarthExplorer,. Prije preuzimanja je potrebno izvršiti registraciju, koja je besplatna.

PREUZIMANJE DEM-a

  1. Na početnoj strani odabrati tab Search Criteria,  u polje Address/Place upisati mjesto interesovanja, a zatim kliknuti Show. Nakon toga ,odabrati rezultat pretraživanja da bi prostor bio označen (Slika 3).

Slika 3.

Slika 4.

Slika 3.

2. Odabrati tab Data Sets. Od ponuđenih opcija odabrati Digital Elevation, zatim SRTM(Shuttle Radar Topography Mission), pa SRTM 1 Arc-Second Global (Slika 4).

Slika 5.

Slika 4.

 

3. Odabrati tab Results . U istom prozoru kliknuti Download, pa odabrati GeoTiff 1 Arc-Second (Slika 5).

Slika 6.

Slika 7.

Slika 5.

 

ISCRTAVANJE IZOHIPSI

  1. Pokrenuti QGIS i dodati sliku (raster) koja je preuzeta. Dodavanje se vrši izborom opcije: Layer/Add Layer/ Add Raster Layer iz menija aplikacije (Slika 6).

Slika 8.

Slika 9.

Slika 6.

 

2. U formi za unos koordinata, koja se nalazi na dnu prozora, unijeti koordinate Grmeča, koje  se mogu pronaći na Vikipediji. Pritisnuti Enter i prostor Grmeča će biti uvećan (Slika 7).

Slika 10.

Slika 7.

 

3. Uvećani dio Grmeča se može isjeći izborom opcije Raster/Extraction/Clipper iz menija aplikacije. U novom prozoru, za Input raster odabrati raster koji je preuzet. Kod opcije Output file, kliknuti na Browse i odabrati željeni direktorijum, u kojem će biti sačuvan isječeni raster. Odabrati opciju Extent,, koja omogućava da se isječe prostor koji je potreban.  Da bi se isjekao željeni prostor , potrebno ga je označiti strelicom miša. Čekirati opciju Load into canvas when finished, da bi raster koji je isječan odmah bio ubačen u QGIS. (Slika 8).

Slika 11.

Slika 12.

Slika 8.

 

4. Iscrtavanje izohipsi se vrši izborom opcije Raster/ Extraction/ Countour iz menija aplikacije U novom prozoru kao Input raster ubaciti sliku koja je isječena u prethodnom koraku. Kod Output file opcije kliknuti Select da se odabere željeni direktorijum u kojem će biti sačuvane izohipse. Kao Interval between contour lines upisati vrijednost ekvidistance. Čekirati opciju Attribute name (kojoj se može dati željeno ime) da bi u tabeli atributa bile prikazane vrijednosti nadmorskih visina. Čekirati opciju Load into canvas when finished, da bi raster koji je isječan odmah bio ubačen u QGIS. (Slika 9).Slika 13.

Slika 14.

Slika 9.

 

5. Rezultat iscrtavanja (Slika 10).

naslovna

Slika 10.Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *