QGIS-GRASS: Određivanje optimalne pješačke rute (VIDEO)

Autor:

Davorin Bajić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, davorinbajic@pmfbl.org

 

Video tutorijal koji prikazuje postupak određivanja optimalne pješačke rute, korišćenjem GRASS funkcionalnosti u QGIS okruženju. Analiza je zasnovana na određivanju “troškova” puta (Cost Path Analysis), gdje “troškovi” (Cost) predstavljaju vrijeme pješačenja.

Primjer: Određivanje optimalne pješačke rute do pećina na teritorija Grada Banja Luka

Ulazni slojevi:
– saobraćajnice (vektor), npr. OSM,
– DEM,
– lokacije pećina (vektor – tačke).

Postupak:

 • Kreirati ulazni rasterski sloj koji sadrži informacije o “trenju” (friction cost). Kod pješačkih ruta najmanje “trenje” je duž postojećih saobraćajnica. Kretanje mimo saobraćajnica povećava “trenje”. Što su manje vrijednosti unutar friction cost rastera to je “trenje” manje.

Postupak kreiranja friction cost rastera:

 • Vektorski sloj sa saobraćajnicama konvertovati u raster.
 • Saobraćajnicama dodijeliti vrijednost 1 (najmanje trenje).
 • Null vrijednostima na dobijenom rasteru dodijeliti vrijednosti 10 (10 puta veće “trenje” kada se krećemo mimo saobraćajnica).
  raster2=if(isnull(raster1),10,raster1)
 • Pokrenuti naredbu r.walk.vect
 • Postaviti parametre: elevation layer (DEM), friction cost, starting vector points (lokacije pećina)
 • Dati naziv izlaznom rasteru
 • Dobijeni raster sadrži informacije o “troškovima” kretanja iskazane u vremenu kretanja (u sekundama) od startnih lokacija do ostalih dijelova analiziranog prostora.
 • Koristeći naredbu r.drain odrediti optimalnu rutu od odabrane rute do najbliže pećine.
 • Odabrati lokaciju iz koje želimo da se krećemo ka najbližoj pećini.
 • Ruta će se određivati na osnovu frikcionog rastera (ukoliko postoje putevi ruta će biti ucrtana duž njih) i konfiguracije terena (visinskih razlika).

 Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *