Korisni linkovi

Uređuje: Dragutin Adžić, draadzic@gmail.com

Desktop GIS

 • Quantum GIS (opensource) – besplatni programski paket otvorenog koda čiji je razvoj konstantan zahvaljujući radu široke zajednice volontera. Svakako jedna od najkvalitetnijih besplatnih GIS aplikacija čija je prvenstvena namjena za prikupljanje, uređivanje, upravljanje, analizu i prezentaciju prostornih podataka.
 • GRASS GIS (opensource) – razvijen od strane inžinjerskog korpusa američke vojske, te se koristi za upravljanje i analizu geoprostornih podataka, obradu slika, grafike, prostorno modelovanje i vizualizaciju.
 • gvSIG (opensource) – projekat nastao u Španiji i jedan je od najboljih programskih paketa otvorenog koda što se tiče 3D vizualizacije.
 • Whitebox GAT (opensource) – programski paket otovrenog koda za GIS i daljinska istraživanja, koji sadrži niz jako korisnih funkcija za obradu LiDAR podataka.
 • SAGA GIS (System for Automated Geoscientific Analysis) (opensource) – jedan od klasika u svijetu besplatnih GIS programskih paketa koji nije naoročito upotrebljiv u kartografiji ali je izuzetan za analize terena (eng. Terrain analysis).
 • GeoDa (opensource)besplatni programski paket čija je glavna funkcija geostatistička analiza (prostorna autokorelacija, prostorna regresiona analiza).
 • Diva GIS (opensource)specijalizovan za kartiranje i analizu podataka o biološkoj raznolikosti, kao što je rasprostranjenost vrsta i sl.
 • OrbisGIS (opensource)nudi određene GIS tehnike za upravljanje i dijeljenje prostornih podataka, te je u mogućnosti obraditi vektorske i rasterske modele podataka.
 • Esri (Environmental Systems Research Institute) (komercijalno) – najveći međunarodni distributer geografskog informacionog sistema, web GIS-a i sistema za upravljanje prostornim bazama podataka čiji udio na tržištu iznosi oko 40%.  Proizvod obuhvata ArcGIS paltforme: ArcGIS Online, ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server, ArcGIS for Developers, ArcGIS Solutions, ArcGIS Marketplace.
 • Autodesk (komercijalno) – je američka multinacionalna korporacija koja proizvodi programe za arhitekturu, inženjering, izgradnju, proizvodnju, medije i industriju zabave. Top proizvodi Autodesk-a: AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Electrical, AutoCAD LT, AutoCAD Map 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD Plant 3D, 3ds Max.
 • Bentley Systems (komercijalno) – američka kompanija koja razvija, proizvodi, licencira, prodaje i pruža podršku za kompjuterske programe i servise namijenjene za projektovanje, izgradnju i održavanje infrastrukture.
 • Erdas Imagine (komercijalno) – Set alata prvenstveno namijenjenih daljinskom istraživanju i fotogrametriji.
 • IgiS  (komercijalno) – platforma koja podržava GIS funkcije, obradu slika i napredne module korišćenjem tradicionalnih i inovativnih algoritama za analizu, vizualizaciju i obradu prostornih podataka.

 

Web map serveri

 • GeoServer (opensource) – napisan u Javi, omogućava korisnicima da dijele i uređuju geoprostorne podatke koristeći otvorene standarde.
 • MapGuide Open Source (opensource) – web bazirana platforma koja korisnicima omogućava da razvijaju i primijene web map aplikacije i geoprostorne web servise.
 • Mapnik (opensource) – C++/Python biblioteka za renderovanje (eng. Rendering).
 • MapServer (opensource) – je razvojno okruženje otvorenog koda namijenjeno objavljivanju prostornih podataka i interaktivnih kartografskih aplikacija na internetu.

 

Sistemi za upravljanje prostornim bazama podataka (DBMS – Database Managment Systems)

 • PostGIS (opensource) – prostorna baza podataka, proširenje za PostgreSQL objektno relacionu bazu podataka. Proširenje se odnosi na podršku za geografske objekte dopuštajući upite o lokaciji koji se pokreću u SQL-u.
 • SpatiaLite (opensource)prostorna ekstenzija za SQLite bazu podataka otvorenog koda, koja dopušta geoprostorne upite.
 • TerraLib (opensource) – omogućava zajedničko okruženje, te se koristi za razvoj višestrukih GIS alata. Prvenstveni cilj je omogućiti razvoj nove generacije GIS aplikacija koji se bazira na tehnološkom napretku prostornih baza podataka.
 • MySQL (opensource) – besplatan sistem otvorenog koda namijenjen upravljanju bazama podataka. MySQL omogućava pristup bazi podataka uz pomoć većine programskih jezika. MySQL server i podržane bibilioteke pisane su u C i C++ programskim jezicima.
 • ORACLE (komercijalno) – sistem za upravljanje  bazama podataka, sličan relacionim bazama podataka ali sa objektno-orijentisanim modelom baze podataka. Kao i potpuni relacijski sistem, podržava proširenje modela podataka. U sklopu Oracla nalazi se SQL, programski jezik koji je osnovni jezik systema (native), ali programi se pisu u PL/SQL-u, proceduralnom jeziku specificnom za Oracle.
 • MSSQL (komercijalno) – sistem za upravljanje relacionim bazama podataka razvijen od strane Microsoft-a.

 

Razvojni okviri i biblioteke za razvoj web i desktop GIS aplikacija

 • GeoBase (Telogis GIS software) (opensource) – programski paket za geoprostorno mapiranje dostupan kao skup računarskih alata koji obavljaju razne funkcije uključujući traženje adresa, kartiranje, rutiranje, reverzno geokodiranje i navigaciju.
 • Geomajas  (opensource) – platforma otvorenog koda za izradu web GIS aplikacija.
 • MapFish (opensource)- je fleksibilan i kompletan okvir za izradu web-map aplikacija.
 • OpenLayers (opensource)- JavaScript biblioteka otvorenog koda za prikazivanje kartografskih podataka na web pretraživačima. Ona pruža API za izgradnju web baziranih geografskih aplikacija sličnih Googl maps-u.
 • GeoTools (opensource) – Java biblioteka otvorenog koda koja pruža alate za geoprostorne podatke.
 • Orfeo toolbox (opensource) – biblioteka za daljinsku detekciju, obradu slika. Projekat je 2006. godine iniciran od strane francuske svemirske agencije (CNES).
 • Geodjango (opensource) – geografski web okvir uključen u modul za Django kako bi olakšao izradu geografskih web aplikacija ka što su aplikacije servisa baziranih na lokaciji.
 • Leaflet (opensource) – jedna od vodećih JavaSript biblioteka otvorenog koda za mobile-friendly interaktivne karte.

 

Programski jezici koji se koriste za razvoj WEB i desktop GIS aplikacija

 • Python – interpretatorski, interaktivni, objektno-orijentisani programski jezik. Nudi jednostavnost i lako korištenje skriptnih jezika, uz napredne programske alate koji se nalaze u sistemskim razvojnim jezicima.
 • Javascript – skriptni programski jezik koji se izvršava u web pregledaču na strani korisnika. Sličan je Javi ali nije objektno orijentisan kao Java, već se bazira na prototipu i tu prestaje svaka povezanost sa programskim jezikom Java.
 • HTML (HyperText Markup Language) – prezentacijski jezik za izradu web stranica koji je besplatan i jednostavan za korišćenje.. Pomoću HTML jezika oblikuje se sadržaj i stavaraju se hiperveze, hipertext dokumenta.
 • CSS (Cascading Style Sheets) – stilski jezik koji opisuje stil HTML dokumenta, te opisuje kako bi trebali biti organizovani HTML elementi.
 • JAVA – objektno orijentisan programski jezik i jedan je od najkorištenijih. Njegova prednost je što programi pisani u Javi se mogu izvoditi bez prepravki na svim operativnim sistemima za koje postoji JVM (Java Virtual Machine).

 

GIS blogovi

 • Cartogrammar – blog o kartografiji na engleskom jeziku autora Andy Woodruff-a.
 • Boundless – ažurirane vijesti na engleskom jeziku o geografskim informacionim tehnologijama i projektima kao što su OpenGeo Suite, PostGIS GeoServer, OpenLayers, i još mnogo toga. Autor Rolando Peñate et al.
 • Esri Blogs – lista Esri blogova o proizvodima i riješenjima, razvojnim alatima, GIS zajednicama, obukama, podršci i događajima.
 • Geoawesomeness – izuzetno kvalitetan blog na engleskom jeziku o kartama, aplikacijama baziranim na lokaciji, daljinskoj detekciji i sl. Autori Aleksander Buczkowski i Muthukumar Kumar.
 • geoMusings – blog na engleskom jeziku autora Bill Dollinsa-a o programiranju, geoprostornim tehnologijama i praksi.
 • GeoPlanIT – blog o geodizajnu, GIS-u, 3D modelovanju, urbanizmu, kartografiji, IT-u i sl. Blog na engleskom jeziku autora Elliot Hartley-a.
 • GIS and Science – vijesti, resursi, iskustva i intervjui vezani za korišćenje GIS-a u nauci. Blog na engleskom jeziku autora Matt Artz-a.
 • GISCafe Today – blog na engleskom jeziku autora Susan Smith koji pokriva najnovije vijesti i trendove u GIS industriji.
 • GIS Lounge – informacije o aplikacijama, analizama geoprostornih podataka, GIS karijerama i poslovima. Blog na engleskom jeziku autora Caitlin Dempsey.

Tutorijali

 • GISTutor – tutorijali za GIS početnike, srednje napredne i napredne korisnike.
 • Grass GIS –  tutorijali o geoprostornim analizama i modelovanju.
 • GIS Helper – set izuzetno korisnih video tutorijala koji slijede publikacije ESRI Press-a: Basic Workbook by Wilpen L. Gorr & Kristen S. Kurland, Spatial Analysis Workbook by David W. Allen, Advanced Workbook by David W. Allen and Jeffery M. Coffey.
   

 Komentari su onemogućeni.