qgisgarss

QGIS: Vertikalna raščlanjenost reljefa (VIDEO)

Autor: Marko Ivanišević, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, marko.ivanisevic.bl@gmail.com   Vertikalna raščlanjenost terena je kvantitativni ...